Kalite politikamız

dtz-bildungswerk berlin gmbh, ISO 9001:2015 ve Federal İş Kurumu’nun AZAV (İstihdamın Teşviki için Akreditasyon ve Onay Yönetmeliği) standartlarına göre sertifikalıdır.

dtz-bildungswerk berlin gmbh her alanda yüksek kalite standardına göre çalışır ve tekliflerini sürekli olarak iyileştirmeye çalışır. Bu süreç kalite yönetim sistemi içerisinde dikkate alınır. Yetkinliğin sürekli büyümesi, aktif iletişimin yanı sıra personel için eğitim ve ileri eğitim yoluyla sağlanır.

Aşağıdaki kalite hedefleri dtz-bildungswerk berlin gmbh için bağlayıcıdır:

  • Kurslar, profesyonel uzmanlık ve katılımcılara karşı yoğun ilgi ile bütünsel olarak tasarlanmıştır.
  • Eğitim önlemlerimiz, mevcut işgücü piyasası uygunluğuna dayanmaktadır.
  • Önlemlere ve kurslara katılanlar ihtiyaçlara ve işgücü piyasasına göre uyarlanmış eğitim alırlar.
  • Niteliklerimizin mezunları profesyonel olarak işe yerleştirilmektedir.
  • Ödeme yapanların gereksinimlerini karşılayan yüksek yerleştirme oranları için çalışıyoruz.
  • Müşterilerimizin entegrasyon başarısını ölçmek için modern yöntemler kullanıyoruz.
  • Tüm çalışanlar için iç iletişimi ve bunun şeffaflığını teşvik ediyoruz.
  • Daha ileri eğitim ve ileri eğitim yoluyla personel gelişimini teşvik ediyoruz.
  • dtz-bildungswerk berlin gmbh’nin kârlılığını sürdürüyor ve geliştiriyoruz.

Her yıl, hedefe ulaşım durumu yönetim incelemesi yoluyla değerlendirilmektedir.